Skip to content
April 19, 2012 / මාධ්‍යවේදියා

දඹුල්ල මස්ජිදයෙහි සැබෑ සිද්ධිය කුමක්ද? තවත් ජාතිවාදයක ආරමිභයක්ද.?

((“තවද එම මස්ජිදය එම ස්ථානයේදීම තිබිය යුතුයැයි අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත් මස්ජිදයෙහි කටයුතුවලින් සහෝදර සිංහල ජනතාවට හිරිහැරයක් ඇතිවන්නේනමි රජය මැදිහත්වී විහාරස්ථානයට දුරින් වෙනත් ස්ථානයක අපගේ ආගමික කටයුතු ඉටුකිරීම සඳහා තැනක් ලබාදෙන්නේනමි එයටද එකඟවන බවට ප‍්‍රදේශයේ මුස්ලිමි ජනතාව පවසා තිබේ.”))

පසුගිය දශක පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ දඹුල්ල ප‍්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන මුස්ලිමි ජුමිමා මස්ජිදයහෙි කටයුතුවලට තර්ජනයක් එල්ලවන ආකාරයේ විරෝධතාවකට එක්වන්නයි පසුගිය දින කිහිපයක් තිස්සේ රන්ගිරි රජමහා විහාර්ස්ථානයේ සිට පවත්වාගෙන යන රංගිරි එෆ් එමි මඟින් නිවේදනයක් නිකුත්කර ඇතයි කාත්තාන්කුඩි ඉන්ෆෝ අන්තර්ජාලය පවසා තිබේ.

මේ සමිබන්‍ධයෙන් වැඩිදුරටත් දැනගන්නට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව එම මුස්ලිමි මස්ජිදය පිහිටා තිබෙන්නේ රන්ගිරි රජය මහා විහාරස්ථානයට යාබද ස්ථානයකයග පසුගිය දින කිහිපයකට පෙර එම විහාරස්ථානයේ පූජ්‍ය භූමියේ මායිම රාජ්‍ය නිවෙිදනයක් මඟින් අඩුකිරීමට පෙර පූජ්‍ය භූමියට ඇතුලත්වූ ප‍්‍රදේශයේ පිහිටා තිබේ.

ආරමිභ කාලයේ කාත්තාන්කුඩි ප‍්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයකු වන එමි.ඕ මාමා නැමැත්තා විසින් පරිත්‍යාග්‍යය කළ ඉඩමක එම මස්ජිදය ඉදිකර තිබෙන අතර අනතුරුව එම මස්ජිදයට යාබද තිබුණු මුස්ලිමි සහෝදරවරුන්ගේ ඉඩමි මුදල් දී මිළදීගෙන් එම ඉඩමි මස්ජිදයට පරිත්‍යාග කර තිබේ.

දැනට දඹුල්ල ප‍්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරයේ හා සේවාවල නිරතවී සිටින මුස්ලිමි සහෝදරවරුන් 500කට අධික පිරිසක් තම ආගමික කටයුතු ඉටුකිරීමට පැමිණෙන්නේ එම මස්ජිදයටයග තවද එම මස්ජිදයේ සිටි බොහෝ දුරකට වෙනත් කිසිම ජුමිමා මස්ජිදයක් නොමැති හෙයින් ගමන්බිමන් යන මුස්ලිමි සහෝදරවරුන්ද එම මස්ජිදයට පැමිණ ජුමිමා සලාතය ඇතුළු තම ආගමික කටයුතු ඉටුකරමින් සිටිති.

එම මස්ජිදය බෞද්ධ විහාරස්ථානයට අසල පිහිටා තිබීමෙන් බෞද්ධ ජාතිවාදීන් පිරිසක් විසින් දිගුකලක් තිස්සේ එම මස්ජිදයට තර්ජන එල්ලවෙමින් පැවැති නමුත් එම මස්ජිද වසර කිහිපයකට පෙරම නිසිලෙස ලියාපදිංචිකර තිබේ.

පසුගිය දින කිහිපයකට පෙර එම මස්ජිදයට ඉදිරිපිට කුණු කසල දැමීම සඳහා බක්කියක් ඉදිකිරීමට සැලසුමිකර තිබේ. නමුත් රජය විසින් විහාරස්ථානයේ පූජ්‍ය ප‍්‍රදේශය අඩුකිරීමෙන් අනතුරුව මුස්ලිමි මස්ජිදය විශාලකර ඉදිකිරීමට සැලසුමි කර ඇතයි බෞද්ධ අන්තවාදී පිරිස විසින් ප‍්‍රචාරය කර තිබේ.

මෙවැනි තත්වයක එම විහාරස්ථානයෙන් විකාශනය වෙන රන්ගිරි එෆ්.එමි. හා එයින් නිකුත්කරන පුවත්පත්වල මස්ජිදයෙහි ඉදිකිරීමෙි කටයුතු හෙලාදැකින බවත් තම පූජ්‍ය ප‍්‍රදේශයක මස්ජිදය විශාල කිරීමට අනුමත නොකර බවත් මෙයට විරුද්ධව ජීවිතයද පරිත්‍යාග්‍ය කිරීමට පසුබට නොවන බවත් සැලසුමි සහගතව ප‍්‍රචාරය කරන අතර හෙට දින 20 සිකුරාදා දින ව්‍යාපාරික ස්ථාන වසා මෙම ක‍්‍රියාව හෙලාදැක විරෝධතාවකට සහභාගිවන්නයි බහුතර ජාතිකයන්ට නිවෙිදනය කරමින් තිබේ.

සිද්ධිය සමිබන්‍ධයෙන් භීතියට පත්වී සිටින මුස්ලිමි ජනතාවන් පොලීසිය පැමිණලි කිරීමෙන් අනතුරුව සිද්ධිය ස්ථානයට පැමිණි පොලීසිය – හමුදාව – හා බුද්ධි අංශයේ නිළධාරින්ට මෙය මස්ජිදය විශාල කිරීම ස`දහාවූ ඉදිකිරීමක් නොවන බව පැහැදිළකරදී  තිබේ.

සිද්ධිය ජනාධිපති ලේකමි කාර්්‍යාලයට දැනුමිදීමෙන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ නියෝගය මත නිළධාරින් කණ්ඩායමක් එම ප‍්‍රදේශයට පැමිණ තත්වයගැන සොයා බලා තිබෙි. මෙයට ප‍්‍රදේශයේ මුස්ලිමි ජනතාව තම ස්තූතියද පවසා සිටින අතර එම විරෝධතාව සමිබන්‍ධයෙන් පොලීසිය හා ආරක්‍ෂක අංශයේ ආරක්‍ෂාවද ඉල්ලා ඇතයි වාර්තාවෙි.

තවද එම මස්ජිදය එම ස්ථානයේදීම තිබිය යුතුයැයි අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත් මස්ජිදයෙහි කටයුතුවලින් සහෝදර සිංහල ජනතාවට හිරිහැරයක් ඇතිවන්නේනමි රජය මැදිහත්වී විහාරස්ථානයට දුරින් වෙනත් ස්ථානයක අපගේ ආගමික කටයුතු ඉටුකිරීම සඳහා තැනක් ලබාදෙන්නේනමි එයටද එකඟවන බවට ප‍්‍රදේශයේ මුස්ලිමි ජනතාව පවසා තිබේ.

තවද අද දින සිකුරාදා දඹුල්ල ජුමිමා මස්ජිදයෙහි ජුමිමා ආගමික කටයුතුද පවත්වන බවට වාර්තාවෙි. දඹුල්ල ප‍්‍රදේශයේ හටගෙන තිබෙන නොසන්සුන් තත්වයෙහි සත්‍ය තත්වය ගැන දිවයිනේ ජීවත්වන බහුතර ජනතාවන් හොදින් වටහාගත යුතුයැයි දඔුල්ල ආසන්න ප‍්‍රදේශවල ජීවත්වන මුස්ලිමි ජනතාවන් ඉල්ලා තිබේ..

පසුව ලැබුණු පුවත…

ඊයේ දින රාත‍්‍රී 10ට පමණ දඹුල්ල මස්ජිදයෙහි පැවැති රැස්වීමේදී  සාර්ථක තීරණයකට පැමිණ නොමැති බවට වාර්තාවේ.

ශ්‍රේෂ්ට පොලිස් අධ්‍යක්‍ෂක ඇතු`එ උසස් ආරක්‍ෂක නිළධාරිවරුන් බොහෝ දෙනෙකු සහභාගිවූ එම අවස්ථාවෙදී පිට විරෝධතාවය සදහා පිට පළාත්වල ජනතාවටද ආරාධනාකර ඇති බවත් දැනට අවශ්‍ය ආරක්‍ෂාවක් සලසාදීම නොහැකි හෙයින් හෙට දින පමණක් ජුමිමා සලාතය නොපත්වන ලෙසත් ආරක්‍ෂක අංශය පවසා තිබේ..

කෙසේ නමුත් එහි පැමිණ සිටි මුස්ලිමි ජනතාව ජුමිමා ආගමික කටයුතු නවතා දැමීමෙි යෝජනාව නොපිළිගත් අවස්ථාවෙි එනමි හෙට දින ජුමිමා ආගමික කටයුතු පවත්වන ලෙසත් තමන්ට හැකි ආකාරයකින් ආරක්‍ෂාව ලබාදෙන බවත් පවසා ආරක්‍ෂක නිළධාරින් එයින් පිටත්ව ගොස් තිබේ.

එම විරෝධතාවය මුස්ලිමිවරුන්ගේ ජුමිමා ආගමික කටයුතු ඉලක්කකර සංවිධානයකර ඇතයි වාර්තාවේ.

4 Comments

Leave a Comment
 1. azeez / Apr 20 2012 2:58 pm

  the fonts dosent support many phones…. Plz try to give the news in a mobile supporting font….

 2. azeez / Apr 21 2012 6:37 am

  Insha Allah…. Allah z with us….

  • nadun / Apr 22 2012 10:38 am

   Kuragala baudda puda bumiyata wechcha de Dambullata uruma nokirima wenuven idiripath vu siyapu baudhdhyanta mage pranamaya

 3. Kari Thanmi / Apr 21 2012 6:01 pm

  ane kari hambayo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: